22.12.2014

Får ikke overta etter NSB

Det private togselskapet Ofotbanen AS får ikke overta NSBs persontogtrafikk på Ofotbanen.

NSB har varslet at de trekker seg ut fra persontrafikken i juni i år, og Ofotbanen AS ønsker å overta.

Men Samferdselsdepartementet vil opprettholde avtalen med NSB, og vil ikke gå ut i en åpen konkurranserunde for å få inn nye aktører på Ofotbanen.