Slik blir Breivik-rettssaken

I ti lange uker våren 2012 vil verdens oppmerksomhet være rettet mot sal 250 i Oslo tinghus og rettsoppgjøret mot terrortiltalte Anders Behring Breivik (33).

Sal 250

I DENNE SAL: Sal 250 i Oslo tinghus måtte spesialbygges til rettsoppgjøret etter 22. juli I de ti ukene forhandlingene varer er hele 2. etasje i tinghuset satt av til 22.7-rettssaken.

Foto: STOYAN NENOV / Reuters

Norges største straffesak i fredstid avvikles fra 16. april til 22. juni og ledes av tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen.

– Det finnes ingen paraleller til en sak med så mange ofre, med kun en gjerningsmann. Det som skiller denne saken fra andre store straffesaker er samfunnsalvoret, graden av oppmerksomhet og det store antallet berørte, sier sorenskriver i Oslo tingrett, Geir Engebretsen til NRK.no.

Oslo tingrett har satt av ti uker til Breivik-saken. Siste planlagte rettsdag er 22. juni. Dommen er ventet senest fredag 20. juli.

Følg rettssaken direkte dag for dag: NRK.no/227

Se datooversikt over rettssaken i faktaboksen til høyre

Viser Breiviks «propaganda»

Rettsforhandlingen starter med at statsadvokat Inga Bejer Engh leser den 18 sider lange tiltalebeslutningen. Breivik får deretter anledning til å svare på skyldspørsmålet. Han erkjenner ikke straffskyld.

Deretter holder Svein Holden statsadvokatenes innledningsforedrag. Oslo tingrett har gitt tillatelse til å kringkaste både tiltalen og innledningen med enkelte unntak.

Under innledningsforedraget blir det vist bilder fra Vålstua gård, der Breivik bygde bomben, og fra Hoffsveien på Skøyen der Breivik bodde sammen med sin mor.

Holden vil også vise videoen Breivik publiserte på nettet for å profilere seg selv og sitt såkalte manifest.

Sterke bilder

Aktoratet har også varslet at de vil vise flere videoer fra Regjeringskvartalet: En video som viser bombebilens ankomst og parkering og en lydløs film som viser selve eksplosjonen og virkningen.

NRKs helikoptervideo fra 22. juli blir sentral når Holden snakker om skytingen på Utøya. Statsadvokaten vil også presentere et kart som viser hvor på øya personer ble skutt, og hvor de døde og skadde befant seg.

Til slutt vil Holden spille av en 112-samtale fra en overlevende på Utøya. Samtalen dokumenterer Breiviks brutale drapshandlinger.

Både videoen fra eksplosjonen i Oslo og opptaket fra Utøya blir ikke kringkastet av hensynet til de avdøde og etterlatte.

Bildespesial: Se bildene fra 22. juli

Forklarer seg fritt

Etter Holdens innledning er det satt av én time til forsvarer Geir Lippestad sin innledningsprosedyre.

Tirsdag 17. april inntar Anders Behring Breivik vitneboksen for å avgi sin forklaring.

Det er satt av fem dager til forklaringen.

Statsadvokatene har sagt at de vil forsøke å styre Breivik til å først å fortelle om seg selv, deretter om planleggingen av terrorhandlingene og tilslutt om 22. juli.

Det er også satt av god tid til å spørre Breivik om den påståtte organisasjonen «Knights Templar».

Etter Breiviks forklaring kommer de første profesjonelle vitnene til tinghuset.

Blant annet kommer flere rettsmedisinere fra Kripos for å gjennomgå åstedsbilder fra Regjeringskvartalet.

Den første av i alt 15 fornærmede fra Regjeringskvartalet forklarer seg fra 25. april. Fra 4. til 11. mai er det satt av tid til å gå gjennom 69 obduksjonsrapporter fra Utøya.

Overlevende fra Utøya forklarer seg fra 14.-23. mai.

Forsvarervitner og sakkyndige

Anders Behring Breivik

ANGRER IKKE: Anders Behring Breivik nekter straffskyld. her fra fengslingsmøtet 6. februar.

Foto: DANIEL SANNUM LAUTEN / Afp

Mot slutten av forhandlingen kommer de fire rettsakkyndige, Synne Sørheim, Torgeir Husby, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas for å forsvare sine to motstridene rapporter om Breiviks mentale helse.

Ettersom de to rapportene konkluderer med henholdsvis utilregnelig og tilregnelig er det knyttet stor spenning til denne delen av rettssaken.

Basert på bevisførselen er det opp til dommeren å beslutte om Anders Behring Breivik er strafferettslig tilregnelig, og dermed kan dømmes til fengsel og forvaring.

Saken avsluttes med sluttprosedyrer med adgang til avsluttende bemerkninger fra fornærmede og tiltalte.

Ordbok: Forstå språket i rettssal 250

Dommerne

Svein Holden, Inga Bejer Engh

STATSADVOKATENE: Svein Holden og Inga Bejer Engh.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB Scanpix

I tillegg til de to hoveddommerne, Wenche Elizabeth Arntzen og Frode Lyng, skal tre lekdommere fra Oslo dømme Breivik.

Disse er kommunerådgiver Ernst Henning Nielsen (46), resepsjonist Thomas Indrebø (33) og lærer Diana Patricia Fynbo (38). Anne E. Wisløff og Ole Westerås er varameddommere.

Åpent for publikum

Selv om pressen ikke har adgang til å kringkaste hele rettssaken er hovedforhandlingene i norske rettssaler som hovedregel offentlige.

Sal 250

SISTE FORBEREDELSER: En medarbeider i Oslo tingrett pusser det skuddsikre glasset som er plassert bak ryggen til forsvarene og Anders Behring Breivik.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Det vil si at det fortsatt er lov å referere det som blir sagt inne i salen, selv om man ikke kan sende lyd og bilde på TV eller radio.

Offentlighetsprinsippet i rettssalene innebærer også at enhver som ønsker å følge rettsforhandlingen fra salen har rett til det på lik linje med journalister og fornærmede.

Under Breivik-saken er hovedsalen lukket for vanlig publikum, men det er satt opp en egen sal i samme etasje som er forbeholdt publikum.

Geir Engebretsen

LOVER TRYGG RETTSSAK: Sorenskriver Geir Engebretsen.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Sorenskriver Geir Engebretsen opplyser at publikum som ønsker å følge saken fra tinghuset må regne med en omfattende sikkerhetskontroll før de skal inn. På grunn av plassmangel gjelder også prinsippet om «førstemann til mølla».

Forsvarerne

FORSVARERNE: Geir Lippestad ,Tord Jordet og Vibeke Hein Bæra utenfor Ila. Odd Ivar Grøn er også forsvarer for Breivik.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Det er 140 plasser totalt, og de som ønsker å følge rettssaken må hente adgangskort i Borgarting lagmannsrett like ved tingretten én dag i forveien. Det er ikke mulig å reservere billetter.

Engebretsen ber folk om å være forberedt på kø når de skal inn på tinghuset. Også de som ikke skal i tinghuset i forbindelse med Breivik-saken må gjennom en omfattende sikkerhetskontroll.

– Vi skal sikre dette bygget. Det skal ikke være mulig å gå inn uten å gå gjennom en metalldetektor og bagasjegjennomlysning. Det holder ikke å møte opp fem minutter før, advarer sorenskriveren.

Millioner til sikkerhet

Minnesmerke 22. juli

IKKE GLEMT: Bilde fra Oslo domkirke 14. april 2012.

Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Helt siden det første fengslingsmøtet i terrorsaken 25. juli i fjor har tinghuset i Oslo vært forberedt på at hoveforhandlingen kunne bli avholdt her.

Det er også besluttet at en eventuell ankesak i Borgarting lagmannsrett vil bli avviklet i den spesialbygde sikkerhetssalen i 2. etasje. Ankesaken starter tidligst i januar 2013.

Bakgrunn: Slik blir sikkerheten under rettssaken

De omfattende sikringstiltakene koster politiet og domstolen nesten en halv million kroner dagen.

– Jeg regner med at vi i løpet av de ti ukene saken varer vil ha 800 personer i samme etasje i Oslo tinghus til enhver tid. I tillegg vil et stort antall lokaler utenfor Oslo romme minst like mange. Trolig vil opp mot 2000 mennesker følge rettssaken, sier sorenskriver Geir Engebretsen i Oslo tingrett.

Han lover at tinghuset skal være et trygt sted å oppholde seg under rettssaken.

– Sikkerheten vurderes av Oslo politidsitrikt. Vi har full tillit til at sikkerhetstiltakene politiet gjør sørger for at tinghuset er et trygt sted å være i denne perioden, sier Engebretsen.